تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (چ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 چابک فارسی   چالاک‎ ‎، زیبا و ظریف ، زیباروی
2 چاکان فارسی   نام روستایی در نزدیکی لاهیجان
3 چاووش ترکی   آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می خواند
4 چاوه کردی   عزیز
5 چراغعلی فارسی,عربی   چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تابد
6 چکاد فارسی   بالای کوه، قله
7 چنگش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاقان چین
8 چنگیز مغولی  قوی، محکم ، نام پادشاه معروف مغول
9 چوبینه فارسی   لقب بهرام سردار دوره ساسانی
10 چهربرزین فارسی   دارنده نژاد برتر
11 چیا کردی   کوهستان، کوه
12 چیلان فارسی   عناب
13 چیاکو کردی  کوه کوچک