تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ع ) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 عین الزمان عربی   چشم خداوند
2 عین الزمان عربی   چشم زمان
3 عین الله عربی   چشم خداوند
4 عینعلی عربی   چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در تهران است
5 عبدالباسط عربی  عبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامهای خداوند ) ، نام قاری بزرگ مصری
6 علی رضا عربی  مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام هشتم امام رضا - علی به معنای بلندمرتبه و رضا به معنای خوشنود است
7 علیرضا عربی  کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو اسم علی و رضا